Fotoğraf Yarışması

FOTOĞRAF YARIŞMASI KONUSU ve AMACI: UASK 2018 Kongresi kapsamında yapılacak olan fotoğraf yarışmasının konusu “14 Mart ve Hekimlik” olarak belirlenmiştir.

YARIŞMA BÖLÜMLERİ: Yarışma, “Sayısal Renkli Fotoğraf” olarak tek kategorilidir.

KATILIM KOŞULLARI:

 1. Yarışma, Kongre Yönetim Kurulu, Düzenleme Kurulu Üyeleri, Seçici Kurul Üyeleri ve birinci derece yakınları dışında amatör, profesyonel kongre katılımı olan tüm fotoğrafçılara açıktır. Ancak, düzenleme kurulu herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.
 2. Fotoğraflar Düzenleme Kuruluna Ad-soyad, çalıştığı kurum, telefon ve e-posta bilgilerinin de eklendiği e-posta ( info@uask2018.com ) yoluyla teslim edilecektir. Gerektiğinde çalışmaların orijinali istenecektir.
 3. Her katılımcı, en çok 3 (üç) sayısal renkli fotoğraf ile katılabilir. Katılan yarışmacı yolladığı fotoğraflarda isim kullanmayacaktır. Kendi belirlediği altı basamaklı rumuz numarası kullanacak, birden fazla fotoğrafla başvurması durumunda rumuz numarası sonuna belirleyici rakam ekleyecektir (örnek: katılımcı rumuz numarası 223344 ise, 1. fotoğrafı için 223344-1, 2. fotoğrafı için 223344-2 ve benzeri).
 4. Çekimler JPEG formatında, kenar boşluksuz ve çerçevesiz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır. Fotoğraflarda kontrast, renk ayarı, keskinlik ve ışık ayarlamaları, kroplama, temizlik yapılması gibi basit müdahaleler serbesttir. HDR ve manipülasyon fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Gerek görülürse fotoğrafların RAW Formatları istenecektir (yarışmada dereceye giren çalışmaların RAW formatı istenebilir). Bu nedenle katılımcıların RAW+JPEG fotoğraflar ile başvurmaları tavsiye edilir. Ya da sadece RAW çekim yapan kişilerin görüntülerin RAW formatlarını saklamaları ve teslimatlarını yine JPEG olarak yapmaları gerekmektedir.
 5. Yarışmacı, yarışmaya katıldığı fotoğrafların kendisi tarafından çekilmiş olduğunu, gerekli izinlerin alındığını kabul eder. Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Ödül yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara fazladan bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 6. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 7. Yarışmaya gönderilen bütün eserler UASK 2018 bünyesinde hazırlanacak her türlü tanıtım amaçlı materyallerde ve internet ortamında fotoğraf sanatçısının ismi açık olarak belirtilerek kullanılabilir. Kullanım hakkı UASK 2018 ile birlikte fotoğrafçıya ait olacaktır. Eser sahipleri bu durumda ilave bir hak iddia edemeyeceklerdir.
 8. Fotoğraf yarışmasına teslim edilen fotoğrafların her türlü sorumluluğu katılımcıya aittir. Doğabilecek hukuki anlaşmazlıklar ve cezai yaptırımlarda Düzenleme Kuruluna hiçbir sorumluluk yüklenemez.
 9. Ödül alan eserler UASK 2018 web sayfasında ve UASK 2018 sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır.
 10. Fotoğraf yarışmasına katılan her katılımcı bu şartları kabul etmiş sayılır.

Fotoğrafların Teslimi: Fotoğrafların teslimi rumuz numarası ile birlikte 01 Mart 2018, Perşembe günü saat 23:00’a kadar info@uask2018.com adresine yapılacaktır. Bu saatten daha geç gönderilecek fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Fotomaraton Sonuçlarının Açıklanması: 17 Mart 2018, Cumartesi günü düzenlenecek fotoğraf gösterisi sonrası dereceye giren fotoğraflar açıklanacak ve ödül töreni gerçekleştirilecektir.

KATILIM ÜCRETİ: Yarışmaya katılım ücretsizdir.


ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü: 2.000 TL
İkincilik Ödülü: 1.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 500 TL


UASK 2017 Fotoğraf Yarışmasında Dereceye Giren Eserler


Birinci
İkinci
Üçüncü14 Mart
Kongre Gazetesi

15 Mart
Kongre Gazetesi

16 Mart
Kongre Gazetesi

17 Mart
Kongre Gazetesi

Kongre Kitabı

SÖZEL BİLDİRİLER

POSTER BİLDİRİLER

Yabancı Konuşmacılarımız

Genel Bilgiler

Refakatçi Katılımı

Kongreye Kalan

Duyurular

 • Kongreyi Düzenleyen:
  ASYOD – AKAD
 • Kongre Başlangıç:
  14 Mart 2018
 • Kongre Bitiş:
  18 Mart 2018
 • Kongre Yeri :
  Antalya – Belek
 • Kongre Oteli:
  Kaya Palazzo Resort Hotel