17 Mart 2018, Cumartesi

Salon 1 Oturum 30 08:30 - 10:00
Panel: İmmünsüprese Hastalarda Pnömoni Yönetimi

Bilim Kurulu: Akciğer Enfeksiyonları ve Tüberküloz

Oturum Başkanları: Tevfik Özlü, Bahar Kurt
08:30 - 08:55 Kanser Kemoterapisi Alan Hastalarda Pnömoni Ali Mert
08:55 - 09:20 Yaşlılarda Pnömoni Hatice Kılıç
09:20 - 09:45 Yeni Biyolojik Ajan - Kortikosteroid Kullananlarda Pnömoni Can Sevinç
09:45 - 10:00 Tartışma


Salon 2 Oturum 31 08:30 - 10:00
Panel: Astımda Öne Çıkan Konular

Bilim Kurulu: Astım ve Allerji-İmmünoloji

Oturum Başkanları: Zeynep Mısırlıgil, Yavuz Selim Demirel
08:30 - 08:50 Ağır Astımda Biyolojik Belirteçler Dilşad Mungan
08:50 - 09:10 GINA Basamak Tedavisinde Fenotiplerin Önemi İnsu Yılmaz
09:10 - 09:30 Zor Astım Tedavisi Yavuz Selim Demirel
09:30 - 09:50 İmmünoterapide Değişen Ne Var? Ferda Öner
09:50 - 10:00 Tartışma


Salon 3 Oturum 32 A 08:30 - 10:00
UYDU SEMPOZYUMU:
Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserlerinde Hedefe Yönelik Tedaviler
Oturum Başkanları: Adnan Aydıner - Dilek Yılmazbayhan
08:30 - 08:50 Akciğer Kanserlerinde Likit Biyopsinin Tanı, Tedavi ve Taramada Yeri Nalan Akyürek
08:50 - 09:10 EGFR Mutasyonlu Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserlerinde Birinci Basamak Tedavi Güncellemesi Fulden Yumuk


Salon 3 Oturum 32 B 08:30 - 10:00
MİNİ KONFERANS: Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserlerinde Hedefe Yönelik Tedaviler

Bilim Kurulu: Akciğer ve Plevra Maligniteleri

Oturum Başkanları: Adnan Aydıner, Dilek Yılmazbayhan
09:10 - 09:30 EGFR Mutasyonlu Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserlerinde İkinci Basamak Tedavi Güncellemesi İrfan Çiçin
09:30 - 09:50 ALK-ROS1 ve Diğer Mutasyonlu Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserlerinde Tedavi Güncellemesi İlhan Öztop
09:50 - 10:00 Tartışma


10:00 - 10:30 Çay / Kahve Arası


Salon 2 Oturum 33 10:30 - 11:40
Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Tevfik Özlü
Gelecek Peşimizde - Ufuk Tarhan
Spiolto: Köklü Geçmişten, Güçlü Geleceğe - Esra Uzaslan
Respimat: Yeni Nesil İnhalasyon Tedavisi - Can Öztürk


Salon 3 Oturum 34 10:30 - 11:40
PANEL: İleri Yaş (≥80) Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserli Hastalara Yaklaşım

Bilim Kurulu: Akciğer ve Plevra Maligniteleri

Oturum Başkanları: Ahmet Demirkazık, Fazilet Dinçbaş
10:30 - 10:50 Cerrahi Alper Toker
10:50 - 11:10 Tıbbi Onkoloji Hande Turna
11:10 - 11:30 Radyoterapi Didem Öksüz
11:30 - 11:40 Tartışma

 Simultane tercüme yapılacaktır11:40 - 12:00 Çay / Kahve Arası


Salon 1 Oturum 35 12:00 - 13:00
Konferans: Akciğer Transplantasyonu 2018

Bilim Kurulu: Transplantasyon

Oturum Başkanları: Erdal Yekeler, Ali Yeğinsu
12:00 - 12:45 Akciğer Transplantasyonu 2018 Remzi Bağ
12:45 - 13:00 Tartışma


Salon 2 Oturum 36 12:00 - 13:00
Konferans: Trakeobronşiyal Stentler

Bilim Kurulu: Girişimsel Pulmonoloji

Oturum Başkanları: Aydın Yılmaz, Ufuk Yılmaz
12:00 - 12:45 Trakeobronşiyal Stentler Jean-Michel Vergnon
12:45 - 13:00 Tartışma

 Simultane tercüme yapılacaktırSalon 3 Oturum 37 12:00 - 13:00
Konferans: Akciğer Kanserlerinde Destek Tedavi

Bilim Kurulu: Akciğer ve Plevra Maligniteleri

Oturum Başkanları: Murat Kıyık, Berrin Pehlivan
12:00 - 12:15 Nutrisyonel Destek Ayşe Bahadır
12:15 - 12:30 Plevral Sorunların Kontrolü Gülfidan Aras
12:30 - 12:45 Akciğer Kanseri Hastaları için Girişimsel Palyatif Tedavi Seçenekleri George Eapen
12:45 - 13:00 Tartışma

 Simultane tercüme yapılacaktırSalon 4 Oturum 38 12:00 - 13:00
Konferans: Zor Tüberküloz Olgularında Tanı ve Tedavi

Bilim Kurulu: Akciğer Enfeksiyonları ve Tüberküloz

Oturum Başkanları: Metin Görgüner, Onur Fevzi Erer
12:00 - 12:25 Komplike İlaç Rezistansı Olgularında Moleküler ve Konvansiyonel Tanı Orhan Kaya Köksalan
12:25 - 12:50 Kısa Süreli Rejimler ve MDR TB Önerileri Gönenç Ortaköylü
12:50 - 13:00 Tartışma


13:00 - 14:30 Öğle Yemeği


13:20 - 14:20 Sözel Bildiri Oturumları


Salon 1 Oturum 39 14:30 - 15:30
Konferans: Kronik Akciğer ve Silahlı Kuvvetlerde Maluliyet

Bilim Kurulu: Sağlık Politikaları

Oturum Başkanları: Nurettin Yiyit, Nurhan Köksal
14:30 - 14:55 Kronik Akciğer Hastalıklarında Maluliyet Mehmet Bayram
14:55 - 15:20 Silahlı Kuvvetlerde Maluliyet Cantürk Taşçı
15:20 - 15:30 Tartışma


Salon 2 Oturum 40 14:30 - 15:30
Konferans: Pulmoner Hipertansiyon

Bilim Kurulu: Pulmoner Vasküler Hastalıklar

Oturum Başkanları: Aysun Şengül, Zeynep Pınar Önen
14:30 - 14:50 Pulmoner Hipertansiyonu Kimde Düşünmeli, Nasıl Tanı Koymalıyım? Hilal Ermiş
14:50 - 15:10 Pulmoner Hipertansiyonu Nasıl Tedavi Etmeliyim? Medikal Tedavi Zeynep Pınar Önen
15:10 - 15:30 Pulmoner Hipertansiyonu Nasıl Tedavi Etmeliyim? Cerrahi Tedavi Bedrettin Yıldızeli


Salon 3 Oturum 41 14:30 - 15:30
Konferans: Nadir Görülen Akciğer Tümörlerine Yaklaşım

Bilim Kurulu: Akciğer ve Plevra Maligniteleri

Oturum Başkanları: Ahmet Emin Erbaycu, Recep Demirhan
14:30 - 14:45 Patoloji Funda Demirağ
14:45 - 15:00 Göğüs Cerrahisi Yaklaşımı Ahmet Üçvet
15:00 - 15:15 Tıbbi Onkoloji Yaklaşımı Bülent Karagöz
15:15 - 15:30 Tartışma


15:30 - 16:00 Çay / Kahve Arası


Salon 1 Oturum 42 16:00 - 17:30
Girişimsel Pulmonoloji Olgu Örnekleri (KEYPAD)

Bilim Kurulu: Girişimsel Pulmonoloji

Oturum Başkanları: Mehmet Akif Özgül, Ekrem Cengiz Seyhan
16:00 - 16:20 Bronkoskopik Akciğer Hacim Azaltıcı Tedavi Olguları (Valf-Coil) Mustafa Çörtük
16:20 - 16:40 Malign Havayolu Obstrüksiyonlu Olgular Onur Fevzi Erer
16:40 - 17:00 Benign Havayolu Obstrüksiyonlu Olgular Demet Turan
17:00 - 17:20 Kriyo Transbronşiyal Akciğer Biyopsi Olguları Efsun Gonca Uğur Chousein
17:20 - 17:30 Tartışma


Salon 2 Oturum 43 16:00 - 17:30
Yuvarlak Masa: Meslek Hastalıkları: Öne Çıkan Konular

Bilim Kurulu: Meslek Hastalıkları

Oturum Başkanları: Arif Çımrın, Bülent Altınsoy
16:00 - 16:20 Tanıda Anamnezin Önemi (Öykü ve İşyerini Tanımak) Arif Çımrın
16:20 - 16:40 Tanıda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar (Toksikolojik ve Epidemiyolojik Bakış) Mehmet Erdem Alagüney
16:40 - 17:00 Havayolu Hastalığında ve Pnömokonyozda Tanısal Ölçütler Ayşe Coşkun Beyan
17:00 - 17:20 Tanı Sonrası Yönetim (Bildirim, İş Yerine Müdahale, Tedavi ve İzlem) Gülden Sarı
17:20 - 17:30 Tartışma
Destekleri ile..Salon 3 Oturum 44 16:00 - 17:30
Seçilmiş Bildiriler

Oturum Başkanları: Mehmet Ali Bedirhan, Adnan Yöney

Tartışmacılar: Ali Arıcan, Metin Güden, Soner Gürsoy, Filiz Koşar
16:00 - 16:20 Girişimsel Pulmonoloji Deneyimimiz: 1289 Olgunun Verileri (SS-184) Demet Turan
16:20 - 16:40 Kullanılan Nodal Evreleme Sistemi, Metastaz Saptanan Lenf Nodu İstasyon Sayısı veya Metastaz Saptanan Lenf Nodu Sayısından Hangisi Komplet Rezeke Edilen Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda En İyi Prognostik Faktördür? (SS-187) Necati Çıtak
16:40 - 17:00 Türk Popülasyonunda Akciğer Adenokarsinomlu Olgulardaki, EGFR, ALK ve ROS-1 Gen Mutasyonlarının Prevelansı Ve Etkileyen Faktörler (SS-186) Melike Bilgin
17:00 - 17:20 Definitif Kemoradyoterapi İle Tedavi Edilmiş Evre III Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Suvmax Değerinin Sağkalımı Öngörmede Etkisi (SS-187) Gül Kanyılmaz
17:20 - 17:30 Tartışma


18:00 - 18:30 Kapanış Töreni


Salon 5 Oturum 45 16:00 - 17:00
Akıcı İlaç Kullanımı
16:00 - 17:00 Akıcı İlaç Kullanımı Mehmet Karadağ

14 Mart
Kongre Gazetesi

15 Mart
Kongre Gazetesi

16 Mart
Kongre Gazetesi

17 Mart
Kongre Gazetesi

Kongre Kitabı

SÖZEL BİLDİRİLER

POSTER BİLDİRİLER

Yabancı Konuşmacılarımız

Genel Bilgiler

Refakatçi Katılımı

Kongreye Kalan

Duyurular

 • Kongreyi Düzenleyen:
  ASYOD – AKAD
 • Kongre Başlangıç:
  14 Mart 2018
 • Kongre Bitiş:
  18 Mart 2018
 • Kongre Yeri :
  Antalya – Belek
 • Kongre Oteli:
  Kaya Palazzo Resort Hotel